Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9460
Title: Các liệu pháp không dùng thuốc trong chăm sóc giảm nhẹ
Authors: Phan, Minh Trí
Keywords: Liệu pháp
Chăm sóc
Giảm nhẹ
Không dùng thuốc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 619 .- Tr.16-17
Abstract: Chăm sóc giảm nhẹ là cách chăm sóc phối hợp nhiều biện pháp cho những người mắc các bệnh nặng, bệnh đến giai đoạn không thể điều trị được nhằm giảm bớt sự đau đớn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho khoảng thời gian cuối đời, giúp họ vượt qua những thời điểm khó khăn theo sự diễn biến ngày càng nặng nề hơn của bệnh tật. Bài viết liệt kê một số liệu pháp giúp người bệnh giảm bớt sự hành hạ của bệnh tình như tập luyện (dưỡng sinh, yoga, aerobic, gym,…), ăn uống, các liệu pháp giảm đau không dùng thuốc và chữa trị về mặt tinh thần – tâm lí – tâm linh.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9460
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.05 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.