Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9461
Title: Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Phúc: góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển
Authors: Nguyễn, Văn Tâm
Keywords: Hoạt động kinh doanh
Ngân hàng
Vĩnh Phúc
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Ngân hàng;Số 2+3 .- Tr.84-87
Abstract: Bài viết nghiên cứu hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; Chủ động xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14; Hỗ trợ khu vực nông nghiệp nông thôn và an sinh xã hội; Cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ; Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống ngân hàng Vĩnh Phúc cần quan tâm đến một số nội dụng sau; Định hướng phát triển.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9461
ISSN: 0866-7462
Appears in Collections:Ngân hàng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.17 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.156.32


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.