Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9461
Nhan đề: Hệ thống ngân hàng tỉnh Vĩnh Phúc: góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển
Tác giả: Nguyễn, Văn Tâm
Từ khoá: Hoạt động kinh doanh
Ngân hàng
Vĩnh Phúc
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Ngân hàng;Số 2+3 .- Tr.84-87
Tóm tắt: Bài viết nghiên cứu hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; Chủ động xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42/2017/QH14; Hỗ trợ khu vực nông nghiệp nông thôn và an sinh xã hội; Cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ; Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống ngân hàng Vĩnh Phúc cần quan tâm đến một số nội dụng sau; Định hướng phát triển.
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9461
ISSN: 0866-7462
Bộ sưu tập: Ngân hàng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_3.17 MBAdobe PDFXem
Your IP: 3.238.184.78


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.