Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9464
Title: Cây Đậu bắp
Authors: Huỳnh, Trà Kiệu
Keywords: Cây Đậu bắp
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 619 .- Tr.10-11
Abstract: Cây Đậu bắp hay còn gọi là mướp tây, Bụp bắp,… là một một cây thân thảo, cao khoảng 1-2m. Đậu bắp từ lâu được trồng nhiều ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới châu Á, châu Phi, Nam Âu, Trung Nam Mỹ,… để làm thực phẩm và dịch chiết từ Đậu bắp có tác dụng trên các dòng tế bào của các chứng ung thư vú, tuyến tiền liệt…
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9464
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.88 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.