Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9473
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Anh Tuấn-
dc.date.accessioned2019-06-25T00:56:06Z-
dc.date.available2019-06-25T00:56:06Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-1914-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9473-
dc.description.abstractTrên thế giới đã có rất nhiều đề tài nghiên cứu và bài báo trình bày về phát triển bền vững (PTBV), các nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin bền vững trên báo cáo kế toán quản trị tích hợp hoặc báo cáo môi trường hay báo cáo PTBV. Các bài báo hay đề tài này dựa trên các lý thuyết nền kinh tế cơ bản. Bài viết nghiên cứu 6 lý thuyết chính liên quan đến việc công bố thông tin PTBV tại doanh nghiệp (DN): (1) Lý thuyết hợp pháp hóa; (2) Lý thuyết các bên liên quan; (3) Lý thuyết tổ chức; (4) Lý thuyết báo hiệu/tiết lộ; (5) Lý thuyết quản lý; (6) Lý thuyết về thể chế.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 7 .- Tr.53-56-
dc.subjectLý thuyết nềnvi_VN
dc.subjectBáo cáo PTBVvi_VN
dc.subjectDNvi_VN
dc.titleCác lý thuyết liên quan đến việc công bố báo cáo phát triển bền vững tại các doanh nghiệpvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.47 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 52.23.219.12


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.