Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9485
Title: Canh tác đậu phộng bằng cơ giới
Authors: Hoàng Kim
Keywords: Đậu phộng
Cơ giới hóa
Canh tác
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 315 .- Tr.9-10
Abstract: Sản phẩm đầu ra của đề tài nghiên cứu khoa học này được kỳ vọng trở thành phương thức hỗ trợ người nông dân giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất trong gieo trồng và thu hoạch đậu phộng, gia tăng sức cạnh tranh với nông sản ngoại nhập cả về chất lượng lẫn giá thành.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9485
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.44 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.