Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9486
Title: Công nghệ tưới nhỏ giọt giúp rửa mặn cho đất
Authors: BBT
Keywords: Hệ thống tưới
Phương pháp rửa mặn
Đất nhiễm mặn
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thế giới Vi tính;Số 315 .- Tr.11-12
Abstract: Sử dụng phương thức tưới phù hợp là giải pháp khắc phục tình trạng đất nhiễm mặn, đất khô thiếu nước vốn tác động xấu đến cây trồng ở Đồng bằng sông Cửu Long hoặc khu vực miền Trung.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9486
ISSN: 1859-1817
Appears in Collections:Thế giới vi tính

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.45 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.204.2.190


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.