Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9489
Title: Một số quy định về báo cáo tài chính của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thế giới và bài học cho Việt Nam
Authors: Nguyễn, Bích Ngọc
Keywords: Quy định nhà nước
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Báo cáo tài chính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 8 .- Tr.49-52
Abstract: Báo cáo tài chính (BCTC) là bức tranh rõ nét nhất về sức khoẻ tài chính của doanh nghiệp (DN), trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Chính vì vậy, để đánh giá sức khỏe hay bắt bệnh cho DN, nói cách khác để đưa ra quyết định cho vay hay đầu tư, BCTC cần trình bày những thông tin thực sự hữu ích cho người sử dụng. Tuy nhiên, mỗi quốc gia khác nhau có một số quy định khác nhau về BCTC của DN nói chung và DNNVV nói riêng, dẫn đến nhiều khó khăn cho người sử dụng. Bài viết này nhằm chỉ ra những điểm khác nhau đó và định hướng cho Việt Nam trong việc học tập, xây dựng những quy định pháp lý về BCTC DNNVV của riêng mình, nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của nền kinh tế.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9489
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.21 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 44.200.171.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.