Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9490
Title: Tìm hiểu về công nghệ Blockchain và ảnh hưởng của nó đến lĩnh vực kế toán - tài chính - ngân hàng
Authors: Trịnh, Xuân Hưng
Keywords: Blockchain
Kế toán
Kiểm toán
Tài chính
Ngân hàng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 8 .- Tr.56-60
Abstract: Công nghệ ngày càng phát triển một cách mạnh mẽ kéo theo đó là những mức độ ảnh hưởng ngày càng lớn đến đời sống con người nói chung và các lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp nói riêng. Trong đó, nghề nghiệp Kế toán Kiểm toán và Tài chính Ngân hàng cũng không nằm ngoài xu hướng. Kể từ khi những nhân viên kế toán ghi sổ bằng tay theo phương pháp thủ công đến sự trợ giúp của những phần mềm kế toán đã là một bước phát triển vượt bậc. Ngày nay, công nghệ Blockchain xuất hiện và một lần nữa ngành Kế toán, Kiểm toán và Tài chính Ngân hàng lại đứng trước sự thay đổi. Bài viết này nhằm liệt kê ý kiến của các chuyên gia đánh giá những tác động của công nghệ Blockchain đến tương lai nghề nghiệp Kế toán, Kiểm toán và tài chính Ngân hàng.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9490
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_4.45 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.