Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9505
Title: Đánh giá mức độ đáp ứng của sinh viên ngành tài chính, kế toán Trường Đại học Văn Lang đối với yêu cầu của nhà tuyển dụng
Authors: Võ, Nguyên Phương
Nguyễn, Thị Bích Vân
Keywords: Mức độ đáp ứng
SV ngành tài chính - kế toán
Yêu cầu của nhà tuyển dụng
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 8 .- Tr.44-48
Abstract: Bài viết phân tích, đo lường các nhân tố tác động đến mức độ đáp ứng của sinh viên (SV) tốt nghiệp ngành Tài chính, Kế toán (TCKT) trường Đại học (ĐH) Văn Lang đối với yêu cầu của nhà tuyển dụng, thông qua việc khảo sát 350 cựu SV tốt nghiệp ngành TCKT của trường từ năm 2013 - 2017, dưới sự đánh giá của các nhà tuyển dụng đến từ gần 300 doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM). Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra ba nhân tố, bao gồm: kiến thức; kỹ năng nghề nghiệp và năng lực cá nhân có tác động đến mức độ đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. Bài viết đề xuất một số khuyến nghị, nhằm góp phần cải thiện chương trình đào tạo TCKT và nâng cao chất lượng SV tốt nghiệp ngành TCKT trường ĐH Văn Lang nói riêng và các trường ĐH tại TPHCM nói chung.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9505
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.8 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.