Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/951
Title: Khai thác giá trị Văn hóa của hoạt động thương hồ trong phát triển du lịch Đồng bằng Sông Cửu Long =
Other Titles: Exploiting cultural value of “waterway trade” activity in tourism development in the Mekong River Delta area
Authors: Hồ, Thị Đào
Keywords: Hoạt động thương hồ
Du lịch
Đồng bằng sông Cửu Long
Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học bảo tồn và phát huy các giá trị Văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hội nhập và phát triển;Tr.196-207
Abstract: Hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt ở vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), trải qua hàng trăm năm, không chỉ gắn bó và trở thành môi trường sống của người dân nơi đây mà còn là con đường chuyên chở văn hóa, văn minh tạo nên nhiều nét đặc trưng trong văn hóa sông nước của cư dân vùng đất mới. Trên vùng sông nước mênh mông có nhiều hoạt động diễn ra, trong số đó, thương hồ là một hoạt động kinh tế vừa thể hiện sự sáng tạo của cư dân, vừa góp phần tạo nên nét văn hóa độc đáo của vùng ĐBSCL. Hoạt động thương hồ đã góp phần phát triển cho vùng đất này, không chỉ thuần túy ở khía cạnh thương mại mà ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động du lịch, con người đã biết khai thác những giá trị văn hóa đặc sắc từ hoạt động này vào phục vụ du lịch. Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến ba vấn đề: những nét văn hóa đặc sắc của hoạt động thương hồ, quá trình khai thác hoạt động thương hồ vào phục vụ du lịch, đề xuất những giải pháp nhằm khai thác hiệu quả hoạt động này trong phát triển hoạt động du lịch tại ĐBSCL trong thời gian tới.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/951
Appears in Collections:Năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_452.5 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.238.253.163


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.