Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9510
Title: Thay khớp gối nhân tạo
Authors: Tăng, Hà Nam Anh
Keywords: Khớp gối
Nhân tạo
Bệnh nhân
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Thuốc & Sức khỏe;Số 619 .- Tr.19-20
Abstract: Tiếp theo sự thành công của khớp háng nhân tạo, sự ra đời của khớp gối nhân tạo như là sự tất yếu để phục vụ nhu cầu điều trị bệnh lý hư hại khớp gối nhằm đem lại cho bệnh nhân cuộc sống tốt đẹp hơn.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9510
ISSN: 1859-1922
Appears in Collections:Thuốc và Sức khỏe

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.83 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.