Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9512
Title: Đổi mới quy trình kế toán trong thời đại công nghệ kỹ thuật số
Authors: Đặng, Văn Thanh
Keywords: Quy trình kế toán
Thời đại công nghệ kỹ thuật số
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 7 .- Tr.2-4
Abstract: Trong giai đoạn hiện nay, hoạt động tài chính kế toán đã và đang diễn ra trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực ngày càng sâu và rộng, trong giai đoạn khởi phát của CMCN 4.0, cần có sự nhận thức đầy đủ và có những biện pháp chủ động để hệ thống tài chính, kế toán vận hành có hiệu quả, hội tụ và hài hòa giữa các quốc gia, tranh thủ các lợi ích và hạn chế những tác động bất lợi từ CMCN 4.0. Sự thành công của hệ thống tài chính kế toán mỗi quốc gia phụ thuộc vào ý thức, vào trách nhiệm và trí tuệ để đón bắt thời cơ, chủ động vượt qua thách thức.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9512
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_2.47 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.204.191.145


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.