Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9515
Title: Tiền mã hóa được kế toán như thế nào?
Authors: Nguyễn, Thục Anh
Keywords: Kế toán tiền mã hóa
Tiền ảo
Tiền công nghệ
Bitcoin
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 7 .- Tr.22-26
Abstract: Cùng với tiến bộ về khoa học công nghệ, nhiều sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cũng như các phương tiện thanh toán đã được phát triển, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu sử dụng, giao thương trong nền kinh tế. Sự gia tăng nhiều ứng dụng công nghệ số trong đời sống kinh tế xã hội một mặt đóng góp vào việc nâng cao hiệu quả, tốc độ cũng như sự tiện lợi trong các giao dịch nhưng mặt khác tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi phải xây dựng một khung khổ pháp lý để quản lý, điều tiết. Trong thời gian gần đây, một sản phẩm công nghệ mới xuất hiện - tiền mã hóa (cryptocurrencies) mà đại diện là đồng Bitcoin, Litecoin đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới đầu tư, các nhà lập pháp và cộng đồng xã hội. Bên cạnh những rủi ro trong đầu tư, sử dụng và quản lý thì việc xử lý kế toán đối với tiền ảo, tài sản ảo nói chung và tiền mã hóa nói riêng là những vấn đề đã được thảo luận rộng rãi, đặc biệt là khi các giao dịch liên quan ngày càng phổ biến, nhằm tránh các rủi ro thông tin đối với các giao dịch này. Mặc dù, tiền mã hóa đã tồn tại và phát triển gần 10 năm, nhưng cho đến nay, các hệ thống kế toán phát triển nhất đều chưa có quy định về các xử lý kế toán đối với tiền mã hóa. Quan điểm kế toán, thuế ở các nước khác nhau hiện tại vẫn chưa thống nhất trong việc xác định, phân loại sản phẩm công nghệ này dẫn đến sự sai khác trong báo cáo tài chính (BCTC), ảnh hưởng đến khả năng so sánh của thông tin tài chính trong trường hợp doanh nghiệp có các giao dịch liên quan đến các dòng tiền do công nghệ tạo ra. Trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực xây dựng khung khổ pháp lý đối với tiền ảo, tài sản ảo thì vấn đề thông tin tài chính liên quan đến các sản phẩm công nghệ như tiền mã hóa cũng sẽ là một vấn đề cần quan tâm và xử lý.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9515
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_3.72 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.235.137.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.