Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9529
Title: Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nhật Bản và tác động đến VN
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Lựu
Nguyễn, Thế Huy
Keywords: chính trị học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trong tình hình thế giới đang có sự chuyển biến lớn làm ảnh hưởng đến nền kinh tế của mình Nhật Bản bắt đầu theo đuổi một chính sách đối ngoại cứng rắn hơn dưới thời của Thủ tướng Shinzo Abe. Đề tài “Sự điều chỉnh chính sách đối ngoại của Nhật Bản và tác động đến Việt Nam” gồm 3 chương và 13 tiết.
Description: 88 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9529
Appears in Collections:Khoa Khoa học Chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
919.94 kBAdobe PDF
Your IP: 35.168.62.171


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.