Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9590
Title: Phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình canh tác bưởi năm roi của nông hộ trên địa bàn huyện Châu Thành tỉnh Hậu Giang
Authors: Nguyễn, Thùy Trang
Nguyễn, Thị Ngọc Mai
Keywords: Phát triển Nông thôn
Issue Date: 2019
Publisher: Trường ĐHCT
Abstract: Bưởi Năm Roi là một loại trái cây ngon, có giá trị dinh dưỡng cao và được nhiều người tiêu dùng ưa thích. Năm 2014, Châu Thành có 1.600ha diện tích trồng bưởi Năm Roi, cung cấp cho thị trường khoảng 30 tấn bưởi Năm Roi. Trồng bưởi Năm Roi mang lạ hiệu quả kinh tế cao, tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và tiêu thụ. Do đó việc “Phân tích hiệu quả kinh tế mô hình canh tác bưởi Năm Roi của nông hộ trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang” là cần thiết nhằm phân tích hiệu quả kinh tế của mô hình và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất bưởi Năm Roi góp phần nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện. Để đạt được mục tiêu đề ra, đề tài thực hiện dựa trên các phương pháp như: thống kê mô tả, chiết khấu dòng tiền, phương pháp DEA, phương pháp hồi quy tương quan OLS, phân tích SWOT, với sự tham gia của 40 hộ nông dân trồng bưởi Năm Roi Kết quả phân tích cho thấy, chi phí sản xuất bưởi Năm Roi khá cao, nông hộ chủ yếu sử dụng lao động nhà cho quá trình sản xuất. Tổng chi phí để đầu tư cho 1 công bưởi Năm Roi là 14.876.061 đồng và lợi nhuận nông hộ thu được là 15.972.589 đồng (bao gồm chi phí lao động nhà). Mô hình sản xuất bưởi Năm Roi mang lại hiệu quả tài chính khá cao, khi nông hộ bỏ ra một đồng vốn để sản xuất bưởi Năm Roi thì thu được 1,07 đồng lời. Tuy nhiên, khi xét về hiệu quả kinh tế thì nông hộ bỏ ra một đồng vốn để sản xuất bưởi Năm Roi thì thu được 0,57 đồng lời. Để nâng cao hiệu quả mô hình sản xuất bưởi Năm Roi trên đia bàn huyện Châu Thành, cần phải nâng cao kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, tổ chức lại sản xuất; đẩy mạnh thị trường tiêu thụ và có những chính sách kịp thời, phù hợp.
Description: 95tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9590
ISSN: B1510666
Appears in Collections:Khoa Phát triển Nông thôn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDF
Your IP: 54.160.19.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.