Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9598
Title: XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẢ LỜI TỰ ĐỘNG DỰA TRÊN MẠNG GAN VỚI HỌC TĂNG CƯỜNG
Authors: Lâm, Nhựt Khang
Nguyễn, Văn Đặng
Keywords: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Issue Date: 2019
Publisher: ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Abstract: Luận văn này nghiên cứu và xây dựng miền đối thoại cho tiếng Việt trên nền mạng GAN với học tăng cường. Ý tưởng của mạng GAN là huấn luyện 2 hệ thống, một mô hình Generator được huấn luyện để sinh ra câu trả lời và một mô hình phân biệt Discriminator có chức năng tương tự một máy phân biệt giữa một phản hồi đúng như con người trả lời và một phản hồi sai lệch. Đầu ra của Discriminator được dùng làm phần thưởng cho mô hình Generator, làm cho mô Generator tạo ra các phản hồi tốt hơn. Huấn luyện mô hình này trên tập dữ liệu 38.000 dòng các hội thoại các nhân vật trong phim từ trang subsence.com. Điểm đánh giá BLEU là 0.08.
Description: 48 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9598
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.85.115


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.