Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96002
Title: Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân của Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông - Phòng giao dịch Xuân Khánh
Authors: Nguyễn, Thị Lương
Trần, Ngọc Thanh
Keywords: Tài chính Ngân hàng
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng cá nhân tại OCB - PGD Xuân Khánh để thấy được thực trạng, tầm quan trọng của tín dụng cá nhân đối với ngân hàng và từ đó đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại NH.
Description: 64 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96002
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.76 MBAdobe PDF
Your IP: 44.221.66.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.