Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9609
Title: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TƯỚI TỰ ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ CÂY ĂN TRÁI THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP PHÂN HỆ ỨNG DỤNG MOBILE QUẢN LÝ TƯỚI TỰ ĐỘNG
Authors: Trương, Minh Thái
Dương, Vinh Hiển
Keywords: KỸ THUẬT PHẦN MỀM
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Trong lĩnh vực nông nghiệp, cụ thể là ngành trồng cây ăn trái thì quy trình và môi trường trồng cây đóng quai trò quan trọng trong việc quyết định năng suất, chất lượng của sản phẩm. Chính tầm quan trọng đó đã nảy sinh ra nhu cầu giám sát và quản lý cây trồng một cách có hệ thống và toàn diện. Việc giám sát theo dõi các thông số của cây trồng sẽ giúp cho người nông dân, nhà quản lý cũng như các chuyên gia có thể dự báo và xử lý nhanh chóng. Bằng việc áp dụng công nghệ mới hiện nay kết hợp với các quy trình và chuẩn sản xuất tốt cho nông nghiệp vào công tác trồng trọt để tạo ra một hệ thống giám sát chất lượng và quản lý cây ăn quả, từ đó áp dụng vào thực tế giúp tăng năng suất trồng trọt và cải thiện chất lượng sản phẩm. Nội dung chính mà đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý tưới tự động và quản lý cây ăn trái theo tiêu chuẩn VIETGAP – Phân hệ ứng dụng mobile quản lý tưới tự động” hướng đến là xây dựng một công cụ hỗ trợ người dùng quản lý hệ thống một cách dễ dàng trên thiết bị điện thoại di động thông minh.
Description: 58 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9609
Appears in Collections:Trường Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.5 MBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.