Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/961
Title: Phát triển du lịch sông nước ở thành phố Cần Thơ: Thực trạng và giải pháp = Water based tourism development in Cantho City: stituation and solutions
Authors: Lưu, Tiến Thuận
Keywords: Du lịch sông nước
Văn hóa sông nước
Thành phố Cần Thơ
Issue Date: 2017
Series/Report no.: Kỷ yếu Hội thảo Khoa học bảo tồn và phát huy các giá trị Văn hóa sông nước Đồng bằng sông Cửu Long trong quá trình hội nhập và phát triển;Tr.266-274
Abstract: Bài nghiên cứu phân tích thực trạng phát triển du lịch sông nước ở thành phố Cần Thơ trong thời gian qua nhằm tìm ra những thuận lợi, khó khăn và giải pháp phát triển loại hình du lịch này. Phương pháp nghiên cứu định tính như thu thập số liệu thứ cấp, thảo luận với chuyên gia được tiến hành trong nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng đây là loại hình du lịch sông nước ở TPCT có tiềm năng phát triển và cũng có những khó khăn thách thức nhất định. Việc phát triển loại hình du lịch này cần tạo sự khác biệt so với các tỉnh khác ở ĐBSCL. Cuối cùng một số giải pháp đã được đề xuất nhằm phát triển loại hình du lịch sông nước gắn với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước ở TPCT. Kết quả nghiên cứu kỳ vọng sẽ có những đóng góp nhất định trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa sông nước ở TPCT và làm giàu lý thuyết về phát triển các loại hình du lịch.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/961
Appears in Collections:Năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_461.38 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.227.0.150


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.