Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96160
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Thịnh Lộc
Authors: Hồ, Hữu Phương Chi
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2023
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Thực hiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở số liệu của Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Thịnh Lộc. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán cũng như nâng cao công tác quản lí bộ máy kế toán, từ đó giúp tối đa doanh thu, tối ưu lợi nhuận của đơn vị trong thời gian tới.
Description: 203 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96160
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
23.17 MBAdobe PDF
Your IP: 3.229.117.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.