Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96160
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Thịnh Lộc
Tác giả: Hồ, Hữu Phương Chi
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2023
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở số liệu của Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Thịnh Lộc. Thông qua đó, đề tài đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán cũng như nâng cao công tác quản lí bộ máy kế toán, từ đó giúp tối đa doanh thu, tối ưu lợi nhuận của đơn vị trong thời gian tới.
Mô tả: 203 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/96160
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
23.17 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.86.95


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.