Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9633
Title: Đánh giá hiện trạng nguồn lợi cá tự nhiên trên mô hình Sen – cá, Sen – Dụ lịch và lúa ba vụ ở Đồng Sen Tháp Mười
Authors: Trương, Hoàng Đan
Lý, Văn Lợi
Bùi, Chí Lam
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: May-2019
May-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài này thực hiện nhằm đánh giá nguồn lợi cá ở các mô hình sản xuất Lúa 03 vụ, Sen – Du lịch và Sen – Cá ở xã Mỹ Hòa huyện Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp. Với Phương pháp thu mẫu cá thực tế tại 3 mô hình bằng các loại ngư cụ phổ biến như lưới kéo, lưới giăng, dớn, chài thu được 48 loài cá thuộc 20 họ và 8 bộ. Trong đó bộ cá chép có số lượng cao nhất là 21 loài. Thành phần loài cá ở các mô hình sen – du lịch, sen – cá có sô lượng loài cao hơn mô hình lúa 03 vụ. Tương tự, tổng sản lượng cá tự nhiên trên mô hình sen – du lịch cũng có sản lượng cao nhất là 11,251 (g), ngược lại mô hình lúa 3 vụ có tổng sản lượng 1,551 (g) trong 5 lần thu mẫu. Ngoài ra, để tìm hiểu thêm về sự tác động về môi trường đến nguồn lợi cá, đề tài cũng tiến hành phỏng vấn 50 hộ dân tại địa bàn về các nguyên nhân làm suy giảm nguồn lợi cá tự nhiên của nhiều năm nay. Nhìn chung, người dân nhận thấy nguồn cá tự nhiên suy giảm rất nhiều so với những năm trước đây nguyên nhân chủ yếu là do các hoạt động của con người gây ra từ việc đánh bắt quá mức và sử dụng các ngư cụ mang tính hủy diệt cao. Mở rộng nghiên cứu thành phần loài và hiệu quả của các mô hình sản xuất ở các địa điểm khác trên địa bàn huyện Tháp Mười để có cái nhìn cụ thể và chính xác hơn và hiệu quả kinh tế của các mô hình.
Description: 77 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9633
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.31 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.