Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9634
Title: Nghiên cứu ảnh hưởng xâm nhập mặn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân huyện Vĩnh Thuận - Kiên Giang
Nghiên cứu ảnh hưởng xâm nhập mặn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân huyện Vĩnh Thuận - Kiên Giang
Authors: Nguyễn, Thanh Giao
Nguyễn, Thanh Giao
Nguyễn, Thị Thắm
Nguyễn, Thị Thắm
Keywords: Quản lý Tài nguyên và Môi trường
Issue Date: May-2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: "Luận văn “Nghiên cứu ảnh hưởng xâm nhập mặn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang” được thực hiện từ đầu tháng 9/2018 đến cuối tháng 3/2019 trên địa bàn hai xã Vĩnh Bình Bắc và xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận - Kiên Giang. Qua đó thấy được phần nào ảnh hưởng của xâm nhập mặn lên hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân nơi đây, họ đang chịu những tổn thương do xâm nhập mặn gây nên, làm cho các hoạt động sản xuất cũng như sinh kế hằng ngày của họ gặp rất nhiều khó khăn và trở ngại. Xâm nhập mặn làm giảm năng suất lao động, giảm thu nhập kinh tế và làm chậm sự phát triển chung của địa phương trên địa bàn huyện nói riêng và tỉnh Kiên Giang nói chung. Kết quả nghiên cứu này góp phần cung cấp phương pháp luận cần thiết cho các nghiên cứu sau này, có thể mở rộng để nghiên cứu ảnh hưởng của xâm nhập mặn lẫn các thành phần hay đối tượng khác. Đồng thời, mở ra một hướng nghiên cứu mới về nông nghiệp, sinh kế của cộng đồng trong bối cảnh BĐKH toàn cầu. Mặc khác, cung cấp cho cộng đồng ở huyện những thông tin cần thiết nhằm chủ động thích ứng, cũng như cung cấp cho chính quyền các cấp những thông tin cần thiết từ đó có thêm căn cứ để đưa ra các chính sách hỗ trợ và ứng phó.
Description: 55 tr.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9634
Appears in Collections:Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.04 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.22.242


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.