Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9671
Title: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thiết bị điện Tấn Lợi
Authors: Lê, Tín
Nguyễn, Thị Quyên
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH MTV Thiết bị điện Tấn Lợi, qua đó đánh giá chất lượng công tác kế toán và đưa ra một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại doanh nghiệp.
Description: 119 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9671
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.19 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.30.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.