Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9677
Title: Phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Đông Á phòng giao dịch Long Xuyên tỉnh An Giang
Authors: Võ, Thị Ánh Nguyệt
Nguyễn, Thị Thùy Nhiên
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Long Xuyên qua 3 năm 2016-2018 để thấy rõ thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng, từ đó nêu ra một số biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Description: 62 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9677
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.167.149


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.