Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9677
Nhan đề: Phân tích hoạt động tín dụng của ngân hàng TMCP Đông Á phòng giao dịch Long Xuyên tỉnh An Giang
Tác giả: Võ, Thị Ánh Nguyệt
Nguyễn, Thị Thùy Nhiên
Từ khoá: Kinh tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Đông Á - PGD Long Xuyên qua 3 năm 2016-2018 để thấy rõ thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng, từ đó nêu ra một số biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng của ngân hàng.
Mô tả: 62 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9677
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.53 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.147.7


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.