Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9678
Title: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty lương thực Sông Hậu – Xí nghiệp chế biến lương thực Trà Nóc
Authors: Phan, Tùng Lâm
Lê, Nguyễn Huỳnh Anh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu quá trình thực hiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Lương thực Sông Hậu - Xí nghiệp chế biến lương thực Trà Nóc. Từ đó, đề ra một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành cũng như kiểm soát chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm của Xí nghiệp.
Description: 73 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9678
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.84 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.