Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9678
Nhan đề: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty lương thực Sông Hậu – Xí nghiệp chế biến lương thực Trà Nóc
Tác giả: Phan, Tùng Lâm
Lê, Nguyễn Huỳnh Anh
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu quá trình thực hiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Lương thực Sông Hậu - Xí nghiệp chế biến lương thực Trà Nóc. Từ đó, đề ra một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán chi phí và tính giá thành cũng như kiểm soát chi phí sản xuất để hạ giá thành sản phẩm của Xí nghiệp.
Mô tả: 73 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9678
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
12.84 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.