Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9679
Nhan đề: Phân tích tình hình thu – chi ngân sách tại phòng tài chính – kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giang
Tác giả: Nguyễn, Thị Hồng Liễu
Nguyễn, Thị Ngọc Anh
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích tình hình thu – chi Ngân sách Nhà nước ở huyện Long Mỹ, từ đó đề xuất giải pháp nhằm giúp công tác thu – chi Ngân sách ở huyện đạt kết quả tốt hơn.
Mô tả: 90 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9679
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.