Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9679
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Hồng Liễu-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Ngọc Anh-
dc.date.accessioned2019-07-04T02:31:17Z-
dc.date.available2019-07-04T02:31:17Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.otherB1502002-
dc.identifier.urihttp://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9679-
dc.description90 trvi_VN
dc.description.abstractPhân tích tình hình thu – chi Ngân sách Nhà nước ở huyện Long Mỹ, từ đó đề xuất giải pháp nhằm giúp công tác thu – chi Ngân sách ở huyện đạt kết quả tốt hơn.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.publisherTrường Đại học Cần Thơvi_VN
dc.subjectKế toánvi_VN
dc.titlePhân tích tình hình thu – chi ngân sách tại phòng tài chính – kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ tỉnh Hậu Giangvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.14 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.