Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/967
Title: Công nghệ Webgis ứng dụng trong quản lý tiến độ xuống giống và tình hình dịch hại tỉnh An Giang =
Other Titles: WebGIS technology for management of sowing progress and pest warning on rice crop at An Giang province
Authors: Trương, Chí Quang
Võ, Quang Minh
Lê, Văn Thạnh
Nguyễn, Phước Thành
Keywords: PostGIS
Quản lý dịch hại
Tiến độ xuống giống
WebGIS
Issue Date: 2013
Series/Report no.: Hội thảo toàn quốc về Công nghệ thông tin;Tr.175-183
Abstract: Giải pháp công nghệ WebGIS được ứng dụng trong quản lý, chia sẻ thông tin tình hình xuống giống và cảnh báo dịch hại trên lúa phục vụ cho công tác bảo vệ thực vật ở tỉnh An Giang đã mang nhiều hiệu quả thiết thực. WebGIS kết hợp với kết quả giải đoán ảnh MODIS và điều tra dịch hại hàng tuần đã cho phép xây dựng bản đồ trực tuyến về tiến độ xuống giống, diện tích canh tác, thu hoạch, diện tích từng tiểu vùng canh tác và bản đồ hiện trạng nhiễm dịch hại hàng tuần và đặc biệt là bản đồ bản đồ cảnh báo dịch hại trong từng giai đoạn sinh trưởng trên lúa. Ngoài ra, người dân cũng có thể tra cứu kỹ thuật canh tác và thực hiện chẩn đoán dịch hại đang xảy ra trên đồng ruộng và biện pháp phòng trị hiệu quả.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/967
Appears in Collections:Năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.80.173.217


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.