Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/967
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrương, Chí Quang-
dc.contributor.authorVõ, Quang Minh-
dc.contributor.authorLê, Văn Thạnh-
dc.contributor.authorNguyễn, Phước Thành-
dc.date.accessioned2018-04-18T07:06:25Z-
dc.date.available2018-04-18T07:06:25Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/967-
dc.description.abstractGiải pháp công nghệ WebGIS được ứng dụng trong quản lý, chia sẻ thông tin tình hình xuống giống và cảnh báo dịch hại trên lúa phục vụ cho công tác bảo vệ thực vật ở tỉnh An Giang đã mang nhiều hiệu quả thiết thực. WebGIS kết hợp với kết quả giải đoán ảnh MODIS và điều tra dịch hại hàng tuần đã cho phép xây dựng bản đồ trực tuyến về tiến độ xuống giống, diện tích canh tác, thu hoạch, diện tích từng tiểu vùng canh tác và bản đồ hiện trạng nhiễm dịch hại hàng tuần và đặc biệt là bản đồ bản đồ cảnh báo dịch hại trong từng giai đoạn sinh trưởng trên lúa. Ngoài ra, người dân cũng có thể tra cứu kỹ thuật canh tác và thực hiện chẩn đoán dịch hại đang xảy ra trên đồng ruộng và biện pháp phòng trị hiệu quả.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesHội thảo toàn quốc về Công nghệ thông tin;Tr.175-183-
dc.subjectPostGISvi_VN
dc.subjectQuản lý dịch hạivi_VN
dc.subjectTiến độ xuống giốngvi_VN
dc.subjectWebGISvi_VN
dc.titleCông nghệ Webgis ứng dụng trong quản lý tiến độ xuống giống và tình hình dịch hại tỉnh An Giang =vi_VN
dc.title.alternativeWebGIS technology for management of sowing progress and pest warning on rice crop at An Giang provincevi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.6 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.