Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9680
Nhan đề: Phân tích tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ
Tác giả: Võ, Văn Dứt
Nguyễn, Thị Thùy Trang
Từ khoá: Kinh doanh quốc tế
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hoạt động xuất khẩu thủy sản của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Cần Thơ trong khoảng thời gian 2016-2018, từ đó đề ra một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu thủy sản của Công ty phát triển bền vững trong những năm tới.
Mô tả: 71 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9680
Bộ sưu tập: Trường Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.1 MBAdobe PDF
Your IP: 44.222.189.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.