Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9681
Title: KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG OXY HÓA CỦA CÂY CỎ SỮA LÁ LỚN (Euphorbia hirta L.) HỌ THẦU DẦU (Euphorbiaceae)
Authors: ThS.Lê, Thị Bạch
Phạm, Trung Nhẩn
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Sử dụng phương pháp ngâm dầm cổ điển để thu được cao chiết.Sử dụng phương pháp DPPH và ABTS.+ để khảo sát hoạt tính kháng oxyhóa của các cao phân đoạn.Sử dụng phương pháp sắc ký để phân lập các hợp chất tinh khiết.Sử dụng phương pháp phổ để xác định cấu trúc của các hợp chất thu được
Description: 54tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9681
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.1 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.