Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9683
Title: Phân tích hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương chi nhánh Tây Đô
Authors: Nguyễn, Thị Kim Phượng
Phạm, Thủ
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích khái quát về nguồn vốn cùng với tình hình hoạt động cho vay khách hàng bán lẻ của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Tây Đô giai đoạn 2016 – 2018. Từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động cho vay đối tượng khách hàng bán lẻ tại Ngân hàng.
Description: 91 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9683
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.