Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9686
Title: Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn chuyển hóa nitrite tro g một số ao nuôi thủy sản
Authors: TS. Nguyễn, Thị Phi Oanh
Nguyễn, Thị Trúc Mai
Keywords: Sinh học
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trong chu trình chuyển hóa nitơ, nitrite (NO2-) là hợp chất trung gian trong quá trình nitrate hóa. Nitrite được tạo ra từ quá trình oxy hóa ammonia trong điều kiện hiếu khí. Sự tích tụ nitrite gây độc cho tôm, cá trong các ao nuôi thủy sản dẫn đến ảnh hưởng năng suất và chất lượng thủy sản. Ba mươi chín dòng vi khuẩn được phân lập từ 3 mẫu bùn và 5 mẫu nước được thu từ các ao nuôi cá ở Đồng Tháp và các ao nuôi tôm ở Bạc Liêu và Kiên Giang trong đó 6 dòng vi khuẩn gồm BLS1.3, BLW2.2, BLW2.4, ĐTW3.2, KGW1.4, KGW3.6 có khả năng chuyển hóa nitrite cao hơn 60%, trong đó 3 dòng BLW2.2, KGW1.4 và KGW3.6 có hiệu suất chuyển hóa nitrite cao hơn 96%. Trong 6 dòng vi khuẩn được khảo sát khả năng chuyển hóa nitrite trong nước ao nuôi thì dòng vi khuẩn ĐTW3.2 được phân lập từ nước ao nuôi cá ở Đồng Tháp có khả năng chuyển hóa nitrite hiệu quả hơn các dòng còn lại, đạt 46,22% sau 7 ngày khảo sát.
Description: 39tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9686
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.54 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.234.223


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.