Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9689
Title: Con số biết nói
Keywords: Tài chính
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kế toán & Kiểm toán;Số 8 .- Tr.3
Abstract: 138.290 tỷ đồng, 60 tỷ USD, 55 tỷ USD, 1,158 triệu tỷ đồng,…là những con số được hiệp hội Kế toán & kiểm toán thống kê nhằm giúp các nhà nghiên cứu khoa học, các nhà đầu tư, các sở, ban, ngành và mọi tầng lớp nhân dân tham khảo thông tin giúp ích cho công việc của mình.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9689
ISSN: 1859-1914
Appears in Collections:Kế toán và Kiểm toán

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_797.08 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.8.46


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.