Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9691
Title: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ – PGD An Thới
Authors: Phan, Đình Khôi
Bùi, Ngọc Tiền
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Cần Thơ – PGD An Thới, từ đó đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế và mở rộng hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần tại phòng giao dịch An Thới.
Description: 68 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9691
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.