Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9693
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần Hiệp Lợi
Tác giả: Nguyễn, Thúy An
Nguyễn, Kỳ Á Tiên
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Thực hiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh quý 4/2018 tại Công ty Cổ phần Hiệp Lợi; Đánh giá công tác kế toán xác định kết quả HĐKD của công ty; Phân tích kết quả HĐKD và phân tích hiệu quả HĐKD của công ty giai đoạn 2016 – 2018; Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
Mô tả: 162 tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9693
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
8.08 MBAdobe PDF
Your IP: 34.200.222.93


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.