Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/969
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBùi, Hoài Thắng
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hồng Phấn
dc.date.accessioned2018-04-18T07:06:26Z-
dc.date.available2018-04-18T07:06:26Z-
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1859-2333
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/969-
dc.description.abstractTrong kiểm tra mô hình, bùng nổ không gian trạng thái gây trở ngại đến việc kiểm chứng các hệ thống lớn vì quá trình tìm kiếm lỗi có thể không hoàn thành. Vấn đề càng trở nên nghiêm trọng hơn khi kích thước và sự phức tạp của hệ thống cần kiểm tra đang liên tục lớn dần lên. Trừu tượng là phương pháp hiệu quả nhất để giải quyết vấn đề này. Đây là một cách tiếp cận để giảm kích thước (của không gian trạng thái) của mô hình trong thực tế. Tuy nhiên, làm thế nào để sử dụng trừu tượng một cách hiệu quả trong việc giảm chi phí kiểm tra mô hình vẫn còn là câu hỏi. Công trình này đề xuất kỹ thuật tinh lọc đa trừu tượng trong kiểm tra mô hình cho phép kiểm chứng các hệ thống có không gian trạng thái lớn. Phương pháp đề xuất là sự tận dụng giải thuật CEGAR được Clarke đề xuất vào năm 2000 kết hợp với phương pháp đa trừu tượng của Qian & Nymeyer. Thay vì kiểm tra trên mô hình thực, mô hình trừu tượng được kiểm chứng đầu tiên. Nếu tìm thấy counter-example, phạm vi tìm kiếm được mở rộng trên các mô hình trừu tượng tiếp theo và cứ thế, thậm chí là trên mô hình gốc. Quá trình này được gọi là tinh lọc. Kết quả thực nghiệm cho thấy rằng phương pháp mới cải thiện hiệu suất của quá trình kiểm tra mô hình.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ;Số chuyên đề Công nghệ Thông tin .- Tr.56-61
dc.subjectTinh lọcvi_VN
dc.subjectĐa trừu tượngvi_VN
dc.subjectKiểm tra mô hình hướng ký hiệuvi_VN
dc.titleĐa trù tượng kết hợp tinh lọc trong kiểm tra mô hình hướng ký hiệu =vi_VN
dc.title.alternativeMultiple abstraction refinement in symbolic model checkingvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_843.64 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 54.211.101.93


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.