Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9702
Title: Phân tích hiệu quả tài chính của nông hộ trồng ớt tỉnh Đồng Tháp
Authors: Trương, Đông Lộc
Thái, Tiểu Phụng
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá hiệu quả tài chính của các nông hộ trồng ớt tại tỉnh Đồng Tháp. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập trồng ớt của các nông hộ tại tỉnh Đồng Tháp. Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trồng ớt cho các nông hộ tại tỉnh Đồng Tháp
Description: 58 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9702
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.