Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9704
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Thiên An Pharma Cần Thơ
Authors: Vương, Quốc Duy
Đoàn, Kim Đào
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiên An Pharma. Từ đó, đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty.
Description: 147 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9704
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
8.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.107.209


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.