Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9704
Nhan đề: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Thiên An Pharma Cần Thơ
Tác giả: Vương, Quốc Duy
Đoàn, Kim Đào
Từ khoá: Kế toán
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích và đánh giá công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiên An Pharma. Từ đó, đề tài đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty.
Mô tả: 147 Tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9704
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
8.8 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.