Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/970
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorChâu, Ngân Khánh-
dc.contributor.authorĐỗ, Thanh Nghị-
dc.contributor.authorVõ, Tri Thức-
dc.contributor.authorPhạm, Nguyên Khang-
dc.date.accessioned2018-04-18T07:06:26Z-
dc.date.available2018-04-18T07:06:26Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/970-
dc.description.abstractTrong bài này, chúng tôi trình bày phương pháp kết hợp Haar Like Feature - Cascade of Boosted Classifiers(CBC) và các đặc trưng cục bộ không đổi (Scale-Invariant Feature Transform - SIFT), cho nhận dạng mặt người trực tuyến. Các đặc trưng Haar Like kết hợp thuật toán AdaBoost và mô hình phân tầng Cascade cho phép phát hiện và rút trích ảnh khuôn mặt nhanh và chính xác. Ảnh khuôn mặt được biểu diễn bằng các đặc trưng cục bộ không đổi (SIFT), không bị thay đổi trước những biến đổi tỷ lệ ảnh, tịnh tiến, phép quay, không bị thay đổi một phần đối với phép biến đổi hình học affine (thay đổi góc nhìn) và mạnh với những thay đổi về độ sáng, sự nhiễu và che khuất. Để nhận dạng đối tượng, chúng tôi đề xuất sử dụng các thuật toán k láng giềng (k Nearest Neighbor – kNN), kNN đảo ngược và Bayes thơ ngây với láng giềng (Naive Bayes Nearest Neighbor – NBNN). Kết quả thử nghiệm trên tập dữ liệu thực tế (gồm ảnh khuôn mặt của 20 người – mỗi người gồm 20 ảnh) cho thấy các phương pháp kNN, kNN đảo ngược và NBNN đạt được độ chính xác lần lượt là 82.40%, 85.11% và 92.63%.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesHội thảo toàn quốc về Công nghệ thông tin;Tr.1-10-
dc.subjectBiểu diễn đặc trưng không đổi SIFTvi_VN
dc.subjectNhận dạng khuôn mặtvi_VN
dc.subjectBayes thơ ngây với láng giềngvi_VN
dc.subjectĐặc trưng Haar-likevi_VN
dc.subjectK láng giềngvi_VN
dc.subjectMô hình phân tầng cascadevi_VN
dc.titleNhận dạng mặt người với giải thuật Haar like feature – cascade of boosted classifiers và đặc trưng SIFT =vi_VN
dc.title.alternativeFace recognition using Haar Like Feature – Cascade of Boosted Classifiers Algorithm and SIFT Featurevi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Năm 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_759.11 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.236.241.39


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.