Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9711
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty TNHH MTV Hiệp Thành Lợi
Authors: Phan, Tùng Lâm
Trịnh, Thị Bích Xuyên
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu thực trạng và đánh giá về công tác kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hiệp Thành Lợi. Từ đó đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán và phân tích kết quả hoạt động kinh doanh nhằm giúp cho sự phát triển của công ty trong tương lai.
Description: 163 tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9711
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
11.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.97.49


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.