Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9714
Title: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long chi nhánh Cần Thơ
Authors: Phan, Đình Khôi
Phan, Thị Thanh Tuyền
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích và đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng ở Ngân hàng TMCP Kiên Long – Chi nhánh Cần Thơ qua 3 năm 2016 – 2018, từ kết quả phân tích đó một số giải pháp giúp Chi nhánh được đề xuất trong thời gian tới để nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng
Description: 50 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9714
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
901.44 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.147.211


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.