Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9715
Title: Đánh giá chất lượng dịch vụ của rạp chiếu phim Lotte cinema Thành phố Cần Thơ
Authors: Võ, Văn Dứt
Trần, Đoàn Ngọc Yến
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tich thực trạng chất lượng dịch vụ tại rạp chiếu phim Lotte Cinema trong khoảng thời gian từ 2015 đến cuối năm 2018. Phân tích và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ tại rạp chiếu phim Lotte Cinema. Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và khắc phuc ̣ những han chế còn tồn taị tại rạp chiếu phim Lotte Cinema
Description: 101 Tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9715
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.97 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.