Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9717
Title: Tổng hợp các dẫn xuất quinazolinone
Authors: PGs. Ts Bùi, Thị Bửu Huê
Nguyễn, Ngọc Bội Nghi
Keywords: Hóa dược
Issue Date: 2019
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Các hợp chất dị vòng chứa nhân quinazolinone đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực hóa dược do có các hoạt tính sinh học quý giá như kháng khuẩn, kháng nấm, kháng lao, kháng ung thư, chống co giật. Trong nghiên cứu này, quy trình hai bước tổng hợp bốn dẫn xuất quinazolinone (N1), (N2), (N3), (N4) đã được phát triển thành công với hiệu suất cao. Bốn dẫn xuất quinazolinone được tổng hợp xuất phát từ tác chất ban đầu là anthranilamide kết hợp với các aldehyde khác nhau trong sự hiện diện của hai tác nhân oxi hóa là FeCl3.6H2O và oxi không khí. Từ đó, tiếp tục cho phản ứng với các bromoacetophenone trong dung môi DMF, sử dụng potassium carbonate (K2CO3) làm tác nhân base. Cấu trúc của các hợp chất này được xác nhận đầy đủ bằng các phương pháp quang phổ như phổ 1H-NMR, 13C-NMR và MS.
Description: 86tr
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9717
Appears in Collections:Khoa Khoa học Tự nhiên

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
7.64 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.55.168


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.