Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9717
Nhan đề: Tổng hợp các dẫn xuất quinazolinone
Tác giả: PGs. Ts Bùi, Thị Bửu Huê
Nguyễn, Ngọc Bội Nghi
Từ khoá: Hóa dược
Năm xuất bản: 2019
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Các hợp chất dị vòng chứa nhân quinazolinone đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực hóa dược do có các hoạt tính sinh học quý giá như kháng khuẩn, kháng nấm, kháng lao, kháng ung thư, chống co giật. Trong nghiên cứu này, quy trình hai bước tổng hợp bốn dẫn xuất quinazolinone (N1), (N2), (N3), (N4) đã được phát triển thành công với hiệu suất cao. Bốn dẫn xuất quinazolinone được tổng hợp xuất phát từ tác chất ban đầu là anthranilamide kết hợp với các aldehyde khác nhau trong sự hiện diện của hai tác nhân oxi hóa là FeCl3.6H2O và oxi không khí. Từ đó, tiếp tục cho phản ứng với các bromoacetophenone trong dung môi DMF, sử dụng potassium carbonate (K2CO3) làm tác nhân base. Cấu trúc của các hợp chất này được xác nhận đầy đủ bằng các phương pháp quang phổ như phổ 1H-NMR, 13C-NMR và MS.
Mô tả: 86tr
Định danh: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/9717
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Tự nhiên

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
7.64 MBAdobe PDF
Your IP: 3.226.248.180


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.